YAYIN SÜRECİ

Kongremiz katılımcıları için iki yayın alternatifi sunmaktayız

  1. Özet ve tam metinleriniz ISBN'li kongre kitabında yayınlanacaktır. Bu yayın kongre ücretine dahildir

  2. Dileyen katılımcıların tam metinleri makale olarak uluslararası indeksli ve hakemli dergilerde yayınlanacaktır. Bunun için dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırladığınız makalenizi ilgili dergiye doğrudan göndermeniz/sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Dergiler kongre katılımcılarımız için 100 TL'lik özel fiyat uygulayacaklardır