RECENT SURVEYS ARE IN THIS SYMPOSIUM

Join us

4. Uluslararası Modern Bilimlerde Yenilikçi Çalışmalar Kongre'sine Japonya'nın başkenti Tokyo ev sahipliği yapacaktır. 29-31 Temmuz 2021'de gerçekleşecek olan bu kongrenin ilk serisi 2017'de, ikincisi 2020'de, üçüncüsü 2021 Şubat ayında Tokyo'da başarıyla tamamlanmıştı. 

Bu kez COVID sebebiyle Çevrimiçi Sunumlara da yer vermekteyiz.

Tokyo Zirvesi, küresel akademik topluluğu birleştiren açık bir forumdur. Tüm dünyadan bilim insanları ve araştırmacıları bir araya getirerek, gerek inovatif gerekse interaktif ve bilimsel bir platformda buluşturarak, çağdaş bilimlerde farklı bakış açıları çerçevesinde güncel ve inovatif konuların tartışılması amaçlanmaktadır. 

Kongrede kabul edilen bildiri özetleri öncelikli olarak elektronik kongre özet kitabında yayınlanacak, katılımcılarımızın tercihlerine göre tam metinleri ise kongreyi takip eden süre içinde yine elektronik kongre tam metin kitabında yayınlanacaktır. Bunun yanı sıra, tercihe bağlı olarak katılımcılarımızın tam metinleri uluslararası dergilerde makale olarak da yayınlanacaktır.

ÜAK ve YÖK kritelerini karşılamaktadır

ÖNEMLİ GÜNLER

 

Son özet gönderim tarihi

10 Temmuz 2021

Ödeme ve Kayıt

8-12 Temmuz 2021

Kongre programı yayın tarihi

15 Temmuz 2021

Son tam metin gönderim tarihi (kongre kitabında yayın için)

10 Ağustos 2021

ISBN'li kongre kitabı yayını 

20 Ağustos 2021

notebook icon.png
calendar icon.png
50-px-calendar-icon-11553480183gjyc4scqt
book icon.png